Cenník

Máte už dosť extra poplatkov za každú účtovnícku službu? U nás získate všetko v rámci jedného paušálu!

Roky našim klientom vychádzame v ústrety tým, že poskytujeme služby za paušál, ktorý navrhneme vopred spoločne podľa počtu dokladov, ktoré náš klient na úvod predloží a rozsahu poskytnutých služieb. Takto je zmluvne dohodnutý na obdobie troch mesiacov, po tomto období je opäť upravený dodatkom k zmluve na základe reálneho výkonu služieb.Nemusíte sa znepokojovať, úvodný paušál vieme nadstaviť reálne a vieme ho počas spolupráce upraviť nielen smerom hore, ale aj smerom dolu.

V rámci paušálu získate celý rozsah dohodnutých služieb a neplatíte žiadne ďalšie extra poplatky za komunikáciu s úradmi a pod. Cenovú ponuku Vám nadstavíme obratom, akonáhle vyplníte krátky formulár.

Žiadam o cenovú ponuku

 

Potvrdenie