Daňové poradenstvo

Potrebujete poradiť v oblasti daní?  Naši odborníci Vám radi poskytnú  cenné rady i nasledovný servis:

 • zostavenie daňových priznaní k dani z príjmov právnických a fyzických osôb
 • vedenie daňovej evidencie
 • evidovanie uplatňovania paušálnych výdavkov
 • príprava kalkulácie dane z príjmov
 • výpočet preddavkov dane z príjmov
 • zostavenie daňového priznania k DPH, kontrolného a súhrnného výkazu
 • registrácia k jednotlivým typom daní
 • plnenie oznamovacích povinností
 • zostavenie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
 • zostavenie daňových priznaní k miestnym daniam, napr. k dani z nehnuteľnosti
 • poskytovanie odborných konzultácií a stanovísk podľa požiadaviek klienta

Daňový poradca poskytuje metodiku pri účtovaní, ktorú klient neplatí.V prípade osobitných požiadaviek klienta je vecou osobitnej dohody klienta s našim daňovým poradcom cena za tieto služby.

Spolupracujeme s auditorskou spoločnosťou, ktorá spracováva audit pre našich klientov.