Mzdy a personalistika

Túžite po komplexnom a bezproblémovom spracovaní mzdovej agendy Vášho podniku?

Našim klientom poskytujeme nasledujúce činnosti týkajúce sa spracovania miezd:

  • vedenie personalistiky vrátane administratívneho servisu pri nástupe nových, resp. odchode súčasných zamestnancov a pracovnoprávneho servisu;
  • výpočet a spracovanie miezd (zamestnancov, dohodárov, odmien konateľov atď.) a zhotovenie a distribúcia výplatných pások;
  • mesačné podanie prehľadov a hlásení na daňový úrad, výkazov do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, prehľadov a hlásení na daňový úrad;
  • registrácia, resp. ukončenie registrácie zamestnávateľa na daňovom úrade, v sociálnej a zdravotných poisťovniach v súčinnosti s konateľom spoločnosti;
  • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov v sociálnej a zdravotných poisťovniach;
  • zhotovenie vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej čiastky na daňovníka a daňového bonusu, oznámenia na uplatnenie odpočítateľnej položky na zdravotné poistenie a ďalších mzdových dokumentov;
  • vypracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň zo závislej činnosti a vystavenie potvrdenia o príjme zo závislej činnosti pre daňové účely;
  • včasné informovanie o novelách v oblasti pracovného práva;
  • konzultácie ohľadom vhodnej mzdovej politiky a odmeňovania;
  • komunikácia a zastupovanie pred úradmi.