Právne služby

K našej bežnej úvodnej službe pre klientov patrí založenie spoločnosti.Tento servis je poskytovaný až po predloženie výpisu z obchodného registra, t.j. vrátane vybavenia  všetkých nevyhnutných dokumentov, t.j. živnosti, licencií ako aj daňovej registrácie.

Právny servis a poradenstvo môžete mať počas celej existencie podniku!

V prípade Vášho záujmu sme pripravení riešiť Vami zadané úlohy z hľadiska platnej legislatívy a poskytnúť Vám právne služby za primerané ceny. Vďaka dlhoročnej praxi a získaným skúsenostiam Vám vieme ponúknuť:

  • elektronické zakladanie spoločností a pomoc pri ich likvidácií;
  • zastupovanie klientov voči inštitúciám štátnej správy a obchodným partnerom na rokovaniach vedených v slovenskom/nemeckom jazyku;
  • vypracovanie obchodných zmlúv, námietok, odvolaní a pod.;
  • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, investičných zmlúv a akvizícií.

 

JUDr. Soňa Krasňanská

fotoo

Po absolvovaní štúdia na Právnickej fakulte Komenského Univerzity v Bratislave som v roku 1998 získala členstvo v Slovenskej advokátskej komore spolu s licenciou č. 2262, na základe ktorej vykonávam svoju právnickú prax už vyše 17 rokov. Mojou špecializáciou je poskytovanie právnických služieb a poradenstva v oblasti obchodného a podnikového práva, a to vrátane právnych služieb spojených so založením, predajom či likvidáciou spoločností, prípravou obchodných zmlúv, prevodov a zastupovania svojich klientov pred obchodným, daňovým a colným úradom. Záujmy svojich klientov obhajujem na obchodných rokovaniach prebiehajúcich častokrát v nemeckom jazyku.

Právnickú prax som rozvíjala v nasledujúcich spoločnostiach, v ktorých som pôsobila aj ako člen predstavenstva:
– r. 1985-1993 – Slovenská ľudová majolika, ľudovoumelecké družstvo
– r. 1993 – 1998 – Rajo a.s.
– r. 1998 – 2008 – JUSTICIA CONSULTING LIMITED, organizačná zložka v SR
– r. 2008 – súčasnosť – SAGEse, s.r.o.

V súčasnosti zastávam pozíciu konateľa v účtovníckej spoločnosti SAGEse, s.r.o., kde som zodpovedná za manažérske riadenie a kontrolu našich hlavných aktivít, vrátane účtovnej závierky, daňových priznaní, mzdového a podvojného účtovníctva, DPH, ako aj kancelárskych prác. V spolupráci s daňovými a auditorskými špecialistami, poskytujeme komplexné a vysokokvalitné účtovnícke a právne poradenské služby. Naším cieľom je budovanie dlhodobých vzťahov s našimi klientmi dodržujúc zásady absolútneho profesionalizmu, diskrétnosti a vysokej úrovne expertízy.